na početak

english

članci
škotski ovčar staroengleski ovčar bradati koli border koli

Uzgoj colliea u Hrvatskoj

Iz časopisa "Moj pas", siječanj-veljača 1968.

U Hrvatskoj je uzgoj colliea započeo 1958. godine, točnije 1.9.1958., kad je kujica Lissa of Ladypark oštenila svoje prvo leglo. Parena je sa Clausom v.d. Kärtnerbergen JRSp 1581 ŠKO. Lissu je iz Engleske importirao Milorad Pehaim iz Zagreba i osnovao s njom psetarnu "PANONSKA". Lissa of Ladypark je na raznim međunarodnim izložbama osvojila 5 CACIBa i bila prvak Jugoslavije.

Lissa of Ladypark
Lissa of Ladypark
foto: "Moj pas", listopad 1959.

Lissa je sa Clausom von den Kärtnerbergen dala ove pse:

 • Libreto (1963. rez. CACIB na međunarodnoj izložbi u Mariboru i prvak Jugoslavije)
 • Lad (odličan)
 • Little Mary (nije ocijenjena)
 • Laska (vrlo dobar - u donjoj čeljusti manjka četvrti premolar)
 • Linda (nije ocijenjena)

Svi psi iz ovog legla veoma su dobre kvalitete, jedino se može prigovoriti jednom manjkavom zubalu i lagano spiralnim repovima kod nekih pasa.

Lissa je drugi puta parena sa Setfordom from Shiel KC 39243/52 (2 CACIBa).
Iz tog legla potječu:

 • Red Rover (nije ocijenjen)
 • Rina (vrlo dobar)
 • Rena (odličan)
 • Rita (nije ocijenjena)
 • Rut (odličan)

Rena Panonska
Rena Panonska
foto: Dinko Mendaš

Treće Lissino leglo potječe od austrijskog šampiona Lowella of Ladypark koji je kasnije paren s još nekim našim kujicama. To je leglo oštenjeno dne 21.10.1961. Iz tog legla potječu:

 • Pet (nije ocijenjen)
 • Pik (nije ocijenjen)
 • Pil (nije ocijenjen)
 • Porki (nije ocijenjen)
 • Pia (rez. CACIB na Međunarodnoj izložbi u Gorizii 1965. g.)
 • Pika (vrlo dobar radi obostranog manjka prvih premolara u donjoj čeljusti i nešto spiralnog repa)

U ovom su leglu ocijenjena samo dva psa, što je premalo da bi se o njemu dao sud, no kod oba ocijenjena psa pronađen je spiralni rep, a kod jednog manjak zubiju.

Krajem 1959. godine Leonija Taboršak uvozi iz Austrije kujicu Frusku von den Kärtnerbergen JRSp 10 ŠKO (ocjena vrlo dobar) i osniva psetarnu "OD LOTRŠČAKA".

Fruska se prvi puta pari sa Lowellom of Ladypark, austrijskim šampionom. Iz tog legla potječu ovi psi:

 • Ador (nije ocijenjen)
 • Aga (dobar)
 • Ali (dobar)
 • Anta (nije ocijenjena)
 • Ada (vrlo dobar)
 • Alfa (nije ocijenjena)
 • Alka (vrlo dobar)
 • Ani (vrlo dobar)
 • Aza (odličan)

Psi iz ovog legla su osrednje kvalitete.

Fruska je drugi puta parena sa austrijskim colliem Alfom v. Noricum OeHZB IC 0108 (odličan). Iz tog su legla:

 • Bari (vrlo dobar)
 • Bali (dobar)
 • Beki (dobar)
 • Beri (vrlo dobar)
 • Bela (nije ocijenjena)

Ovo je leglo oštenjeno dne 21.4.1962. godine. Svi ti psi su previsoki (63 do 67 cm), imaju uspravne uši ili naginju toj mani.

Fruskino treće leglo oštenjeno je 5.6.1964. godine. Parena je sa prvakom Jugoslavije Libretom Panonskim JRSp 53.

Iz tog legla potječu:

 • Cezar (odličan)
 • Car (vrlo dobar)
 • Ceco (nije ocijenjen)
 • Cetus (nije ocijenjen)
 • Cidus (nije ocijenjen)

Kod ovog legla se opaža dobar utjecaj Libreta: psi su niži, plemenitijih glava i bolje drže uši.

1962. Leonija Taboršak pari kćerku svoje kujice Fruske i Lowella of Ladypark, Ani od Lotrščaka (vrlo dobar) sa austrijskim prvakom Donom OeHZB 1503 (odličan).
Iz tog legla potječu:

 • Ado (vrlo dobar)
 • Aran (nije ocijenjen)
 • Ari (nije ocijenjen)
 • Ara (vrlo dobar)
 • Aza (dobar)

1960. godine osniva se treća psetarna za collie u Hrvatskoj: "OD MARTIN BREGA", vlasnik Dolores Belčić, Dugo Selo. Dolores Belčić nabavlja u Ljubljani kujicu Enny Zelenojamsku JRSp 13 (vrlo dobar). Ta kujica ima uspravne uši, koje su naknadno operacijom ispravljene.

Enny je najprije parena sa odličnim Cikošem z Litomerickyh Strani JRSp 14. Iz tog legla potječu psi:

 • Agar (nije ocijenjen)
 • Amor (nije ocijenjen)
 • Arap (vrlo dobar)
 • Arči (vrlo dobar)
 • Arno (dobar)
 • Aros (nije ocijenjen)
 • Astra (nije ocijenjena)

Leglo je oštenjeno 2.9. 1960. godine. Svi ocijenjeni psi imaju vrlo dobru dlaku i korektne su visine, no imaju nešto šire glave i neplemenit izraz lica uslijed većih i preširoko postavljenih očiju.

Enny je drugi puta parena sa Lowellom of Ladypark, austrijskim šampionom. Leglo je oštenjeno 29.5.1961. a dalo je sljedeće pse:

 • Medo (nije ocijenjen)
 • Meki (vrlo dobar)
 • Miki (vrlo dobar)
 • Muki (vrlo dobar)
 • Maca (vrlo dobar)
 • Mara (vrlo dobar)
 • Mia (nije ocijenjena)

Svi ti psi su dobre visine i dlake, no javlja se ista greška kao u prvom leglu: nešto šire glave sa preširoko usađenim očima.

Enny je i sljedeći puta parena sa Lowellom of Ladypark. Dne 25.3.1962. oštenila je sljedeće pse:

 • Đani (vrlo dobar)
 • Đeki (dobar)
 • Đedi (nije ocijenjen)
 • Đimi (vrlo dobar)
 • Đipsi (nije ocijenjen)
 • Đoni (nije ocijenjen)
 • Đana (vrlo dobar)
 • Đina (vrlo dobar)

Kod ovih pasa je nešto izraženiji stop, neki imaju slabiju dlaku i uzdignute uši.

1963. godine upotrebljena je u psetarni "od Margin Brega" za uzgoj mlada kuja Maca od Margin Brega (vrlo dobar), kći Enny Zelenojamske i Lowella of Ladypark.

Ta je kuja parena sa Straight Shot from Shielom, kojeg je iz Engleske importirala Žuži Jelinek.

Iz tog su legla:

 • Rex (vrlo dobar)
 • Riki (odličan)
 • Roki (vrlo dobar)
 • Rolf (nije ocijenjen)
 • Romi (nije ocijenjen)
 • Rea (vrlo dobar)
 • Rola (nije ocijenjena)
 • Roty (nije ocijenjena)

Riki od Martin Brega
Riki od Martin Brega
foto: "Moj pas", siječanj-veljača 1965.

Dolores Belčić od ovog legla zadržava u psetarni kuju Reu od Martin Brega (vrlo dobar) i pari je sa Berijem od Lotrščaka (vrlo dobar).

Iz tog su legla:

 • Led (nije ocijenjen)
 • Lord (nije ocijenjen)
 • Lux (vrlo dobar)
 • Lisko (nije ocijenjen)
 • Laki (nije ocijenjen)
 • Lado (nije ocijenjen)
 • Lasta (nije ocijenjena)

1963. godine osniva se psetarna "OD HRVATSKE", vlasnik Dinko Mendaš iz Zagreba, sa rasplodnom kujicom Renom Panonskom JRSp 19 (odlična).

Prvo leglo je oštenjeno 21.6.1963. godine i to:

 • Tiuna (vrlo dobar)
 • Tedi (odličan)
 • Tiber (nije ocijenjen)
 • Tera (nije ocijenjena)
 • Tina (vrlo dobar)

Otac tih pasa je Straight Shot from Shiel.
Psi su odlične kvalitete, naročito Tedi i Tiuna.

Tiuna od Hrvatske
Tiuna od Hrvatske
foto: Dinko Mendaš

7.5.1964. Rena daje drugo leglo sa Straight Shot from Shielom.
Iz tog legla potječu psi:

 • Iris-Nonoleta (odličan)
 • Ida-Natali (nije ocijenjena)
 • Inka-Norma (nije ocijenjena)

Sve tri kujice iz ovog legla dobre su kvalitete.

Rena je treći puta parena sa Barijem od Lotrščaka JRSp 76 (vrlo dobar).
Iz tog legla su:

 • Sam (vrlo dobar)
 • San (vrlo dobar)
 • Soko (nije ocijenjen)
 • Suton (vrlo dobar)
 • Sana (nije ocijenjena)
 • Snena (odlična)
 • Suza (nije ocijenjena)

Rena je sa Barijem dala nešto slabije pse. Neki su prekrupni sa preteškom glavom, a tih mana u njenim prijašnjim leglima nije bilo.

Polovinom 1961. godine osniva se psetarna "BIJENIČKA", vlasnik Franc Pehar, Zagreb. On uzgaja sa kujicom Laskom Panonskom JRSp 15 (vrlo dobar). Parena je sa Alijem od Lotrščaka JRSp 16 (dobar) daje veoma osrednje leglo:

 • Lary (dobar)
 • Leo (nije ocijenjen)
 • Lido (dobar)
 • Livio (dobar)
 • Lowell (dobar)
 • Lada (vrlo dobar)
 • Ledi (vrlo dobar)
 • Luna (nije ocijenjena)

17.5. 1964. godine Laska Panonska daje drugo leglo, ovaj puta sa odlično ocijenjenim Straight Shot from Shielom JRSp 40.

Iz tog legla potječu:

 • Diks (nije ocijenjen)
 • Dino (vrlo dobar)
 • Diana (nije ocijenjena)
 • Dina (nije ocijenjena)
 • Dona (nije ocijenjena)

18.4.1964. godine Rudolf Lovrić osniva psetarnu "RUDOLFOVA" sa kujicom Adom Mirkovečkom JRSp 47. Parena je sa Berijem od Lotrščaka JRSp 55 (vrlo dobar).

Iz tog su legla psi:

 • Amor (odličan)
 • Apolon (odličan)
 • Aron (vrlo dobar)
 • Aras (kriptorhid)
 • Aida (odličan)

Psi iz tog legla su većinom veoma dobre kvalitete, ali se u leglu pojavio kriptorhizam koji, budući da se ta mana recesivno nasljeđuje, prenosi i Beri i Ada Mirkovečka. Ipak su psi iz tog legla većinom prekrupni, a neki imaju i uzdignute uši. Odlikuju se divnom, bujnom dlakom i pravilnim repovima.

12.6.1964. oštenjuje se Đina od Martin Brega u psetarni "OD MORAVČA", Branka Novaka iz Zagreba. Iz tog su legla psi:

 • Ajka (vrlo dobar)
 • Alfa (odličan)
 • Alka (nije ocijenjena)
 • Arad (nije ocijenjen)
 • Aris (nije ocijenjen)
 • Arno (nije ocijenjen)
 • Arna (nije ocijenjena)

2.5.1965. osniva psetarnu "LADINSKA" Ivan Đurić iz Zagreba. Uzgaja sa kujicom Ara od Lotrščaka (druga ocjena odličan), a parena je sa Libretom Panonskim (rez. CACIB). Iz tog legla potječu:

 • Diks (nije ocijenjen)
 • Dino (nije ocijenjen)
 • Dea (nije ocijenjena)
 • Diba (nije ocijenjena)
 • Dina (nije ocijenjena)
 • Dita (nije ocijenjena)

15.5.1965. se oštenjuje u psetarni "OD MIRELE" Ava Mirkovečka JRSp 78 (CACIB) sa psom Tedijem od Hrvatske JRSp 77 (odličan).

Iz tog legla potječu:

 • Karin (vrlo dobar)
 • Kleo (nije ocijenjen)
 • Kora (vrlo dobar)

Vlasnik ove psetarne je Nada Šćukanec iz Zagreba. Oba ocijenjena psa su veoma dobre kvalitete.

Ovim prikazom obuhvaćena su legla do kraja 1965. godine. Većina kasnije oštenjenih pasa još nije ocijenjena pa se o njima ne bi mogao dati sud, no i iz ranijih legala ostao je velik broj neocijenjenih pasa (od ukupno 128 štenaca oštenjenih od 1958. do 1965. godine ocijenjeno je 69, a nije ocijenjeno 59). Taj velik broj neocijenjenih pasa može značiti da je veći roj štenaca colliea iz Hrvatske prodan u druge republike ili u inozemstvo, no to se uvijek ne vidi iz dokumentacije, jer vlasnici često propuštaju javiti adrese kupaca štenadi.

U svakom slučaju će novoosnovani Klub za škotske ovčare u Zagrebu nastojati ocijeniti sve do sada ne ocijenjene collie, čiji vlasnici žive u SR Hrvatskoj, da bi se dobila što potpunija slika o uzgoju colliea u Hrvatskoj.

Sve u svemu postoje sve mogućnosti da se u SR Hrvatskoj, a naročito u Zagrebu, gdje se i nalazi većina colliea, uzgoji zaista prvorazredni materijal. Dakako da će se trebati uhvatiti u koštac sa nekim težim greškama, koje su tokom vremena razni neprikladni rasplodnjaci unijeli u isprva prvorazredni uzgoj. Tako treba postepeno eliminirati iz uzgoja životinje uspravih ušiju, teških glava, velikih i široko usađenih očiju, prekrupnog uzrasta, spiralnih repova, konveksnog nosnog hrpta, nosioce kriptorhizma itd.

Dobrog rasplodnog materijala ima, pa će se discipliniranim uzgojem za koji se već izjasnila osnivačka skupština Kluba za škotske ovčare, ova pasmina uskoro riješiti svih navedenih nepoželjnih osobina.

Radovan Korica
kinološki sudac

časopis "Moj pas", siječanj-veljača 1968.© 2002-2006 na vrh vrh     povratak natrag